Tungelroy - een dorp met een rijk verenigingsleven!

Voorzieningen - basisschool

Tungelroy heeft haar multifunctionele accommodatie "Kimpe Veld". Hierin zijn de Joannesschool (basisonderwijs), peuterspeelzaal, bibliotheek en een Grand-CafĂ© gehuisvest. Veel verenigingen maken gebruik van deze accommodatie.

(0495) 57 57 60

Meer informatie over bouwkavels in tungelroy?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.